Taak Risico Analyse (TRA)

Om te zorgen dat een baan ook echt veilig is, heb je een veilige werkomgeving nodig om in te werken. G4S Safety solutions analyseert de aanwezige risico’s binnen het bedrijf voor jou met behulp van specialisten. Ze stellen een procedure op, zodat iedereen binnen het bedrijf weet wat zijn of haar taken zijn op het gebied van veiligheid. De experts stellen een procedure op met nodige maatregelen en taken voor werknemers. Het is ook mogelijk voor G4S om een incident te onderzoeken en zo dezelfde risico’s in de toekomst te voorkomen. Een van de analyses die G4S voor het bedrijf kan doen is een Taak Risico Analyse, waarbij alle risico’s van het bedrijf in kaart worden gebracht.

Wat is een Taak Risico Analyse?

Een Taak Risico Analyse is, zoals de naam al aangeeft, een analyse en evaluatie van alle risico’s binnen het bedrijf. Het richt zich op de veiligheid en gezondheid van werknemers en stelt maatregelen op voor het uitvoeren van risicovolle taken. Het uitvoeren van een TRA is soms noodzakelijk, maar niet altijd. Toch heeft ook zin om deze analyse uit te voeren zonder bovengenoemde redenen om een veilige werkplek te garanderen. Factoren die in de TRA worden opgenomen zijn de uit te voeren handelingen, de werkplek, de werkplekomgeving, de complexiteit en de werkcondities.

TRA van G4S voor een veilige werkomgeving

In de TRA van G4S Safety solutions staat onder meer een inventarisatie van de werkrisico’s binnen het bedrijf, een beoordeling daarvan, een beschrijving van de beheersmaatregelen en mogelijke aanvullende beheersmaatregelen. Ook de bepaling hiervan staat erin beschreven. Een TRA is noodzakelijk bij het uitvoeren van werk met een hoog risico, waarbij bestaande procedures niet voldoende zijn, bij het opstellen van nieuwe procedures of het uitvoeren van nieuwe taken, waarvan de risico’s niet bekend zijn. G4S werkt met veiligheidsexperts, die kennis van zaken hebben en zo een gedetailleerde Taak Risico Analyse kunnen schrijven. Zo zorg je voor een veilige werkomgeving.